In Lak’ech Ala K’in –
De levende Code van het Hart

Aluna Joy Yaxkin ~ 11/2007

In de Maya traditie is er een groet die vele mensen die met Maya wijsheid werken kennen. Het is de wet van In Lak’ech Ala K’in, wat betekent ‘Ik ben een andere jij’ (een moderne interpretatie). Het betekent ook ‘Ik ben jij en jij bent mij’ (een traditionele Maya interpretatie). We zijn gaan begrijpen dat deze Mayagroet een eren van elkaar is. Het is een verklaring van eenheid en een-zijn. In Lak’ech Ala K’in weerspiegelt dezelfde neerslag als andere mooie begroetingen als Namaste voor Oost-India, Wiracocha voor de Inca’s en Mitakuye Oyasin voor de Lakota. Het maakt niet uit welke cultuur je komt. Maar wanneer een van deze heilig groeten gegeven wordt, is er altijd een handeling van de handen over het hart plaatsen.

Hoe meer ik het Mayapad bega, hoe meer ik de diepgang begrijp die In Lak’ech Ala K’in leert. Deze groet is meer dan een eenvoudige, eerbare Mayagroet geworden. Hij is geëvolueerd naar een morale code en een manier om een positieve werkelijkheid voor alle leven te creëren. Terwijl we 2012 met al zijn doem en duisternis profetieën naderen, hebben we de morale plicht aan Spirit om de In Lak’ech Ala K’in code te leven.

Het is tegenwoordig algemeen bekend dat elke handeling die we in ons leven ondernemen alle levende dingen beïnvloedt. We begrijpen dat als we negatief handelen onze handelingen alle leven negatief beïnvloeden. Wanneer we positief handelen beïnvloeden we alle leven op een positieve manier. Wanneer we de Maya code In Lak’ech Ala K’in leven weten we dat elke handeling die we ondernemen uit respect voor alle leven is en we leven en geven vanuit ons hart.

We kunnen ons hart elke dag op een positieve manier geven door In Lak’ech Ala K’in tegen elkaar te zeggen, tegen de bomen, de hemel, de vogels en de sterren. Je kunt elke zonsopgang groeten door In Lak’ech Ala K’in te zeggen. Elke dag die we samen hebben is heilig, dus erken deze dag door hem je hart te schenken. Denk eraan dat wanneer je op deze manier geeft, je ook aan jezelf geeft! Je geeft je energie niet weg aan iets dat van jezelf afgescheiden is. Je geeft het aan een ander deel van jezelf!

Ik begrijp de uitdagingen om in deze dagen positief te blijven waar de energie zo gecomprimeerd is dat we nauwelijks kunnen ademhalen, maar er is een eenvoudige oefening die dit voor ons kan omkeren. Bewandel elke dag eenvoudigweg in dankbaarheid. We kunnen In Lak’ech Ala K’in zeggen tegen datgene wat ons dagelijks het leven schenkt en dat is het hart van de Grote Spirit. In plaats van enkel te nemen van de Grote Spirit door om inzicht en richting te vragen, geef je hart, liefde en waardering terug. Je zult versteld staan van de resultaten. Als we onze harten openen en dankbaarheid sturen opent het alle deuren die voordien voor ons gesloten waren. Denk eraan dat je een deel bent van de Grote Spirit! Wanneer je aan Grote Spirit geeft, geef je aan jezelf.

We kunnen In Lak’ech Ala K’in moeiteloos uitoefenen omdat wanneer en wat we aan anderen geven, ons zelf energie geeft. Wanneer we geven ontvangen we. Dus wanneer weten we of we juist geven? Het is heel eenvoudig. Wanneer we opgeladen worden door ons geven weten we dat we vanuit ons hart en de code van In Lak’ech Ala K’in geven. Als we ons leeggezogen of uitgeput voelen is het mogelijk dat we gaven vanuit angst, gebrek, verplichting, ego of een behoefte om geaccepteerd of aardig gevonden te worden. Hoe meer men In Lak’ech Ala K’in beoefent, hoe klaarder we zullen worden over onze motivatie betreffende onze handelingen en hoe meer we zullen ontvangen. Denk eraan… wat je uitstuurt komt net zo terug hoe het uitgestuurd werd. Als je niet leuk vindt wat het leven je toestuurt, kijk dan wat je naar het leven uitstuurt.

Wanneer we beginnen te leven en In Lak’ech Ala K’in uit te oefenen zal een heel deel van de manier waarop we dingen doen niet langer voor ons werken. Bijvoorbeeld kunnen we niet langer als slachtoffer handelen, we kunnen ook niet meer uit angst leven. We ondervinden dat we ons niet meer op rampen voorbereiden, in plaats daarvan kijken we uit naar een glorieuze toekomst. Het is tijd dat we de voorspellingen herschrijven. Ze zijn verouderd. Het verleden zal enkel een boze droom worden en de toekomst zal een mooie visie worden die we nu op dit ogenblik zullen creëren.

Wanneer we In Lak’ech Ala K’in uitoefenen stoppen we met neutraal te zijn in onze wereld omdat we begrijpen dat Spirit werkt met degenen die actie ondernemen. We beginnen actie te ondernemen door de positieve ervaring van deze dimensie toe te voegen. Dus welk soort wereld wil je? Blijf niet zomaar wachten tot de wereld voor je verschijnt. Spirit helpt degenen die zichzelf helpen. Het is aan ons.

Wanneer we de morele code van In Lak’ech Ala K’in uitoefenen leveren we en sturen we positieve en vitale energie die onze verontruste wereld letterlijk in een Paradijs kan transformeren. Wanneer we leven vanuit In Lak’ech Ala K’in gebruiken we ons natuurlijk vermogen om onze werkelijkheid te creëren. We beïnvloeden het collectieve bewustzijn van de mensheid op een positieve manier; De Kosmische Maya, ook gekend als ‘Sterrenouderen’ of ‘Onzichtbare Raad’, begrepen deze natuurlijke kracht om hun werkelijkheid te creëren. Hun heilige kalenders brachten de natuurlijke wetten van het universum in kaart. Nu is het onze beurt om dit te begrijpen. Het is dat we het pad begaan zoals de Sterren ouderen lange tijd geleden deden. De tijd om de wereld te veranderen is aangebroken.

Hoe meer de mensheid naar In Lak’ech Ala K’in begint te leven, hoe minder we in termen van afgescheidenheid zullen denken. Er kan geen competitie, jaloezie of nijd tussen ons zijn omdat we deel uitmaken van elkaar. We kunnen met elkaar delen en elkaar helpen met onze verbindingen, ideeën en hulpmiddelen zonder de angst dat er niet genoeg voorhanden is om rond te komen. Wanneer we de werkelijkheid van eenheid, overvloed en heelheid leven, zal er eenheid, overvloed en heelheid zijn! Hoe meer van ons aan het creëren van een betere wereld deelnemen, hoe sneller hij zal aankomen. We zullen vrede, liefde, harmonie en eenheid hebben en eindelijk thuis aankomen.